Suunnittelupalvelu


Suunnittelupalveluihimme kuuluu hirsi- ja muiden puurakennusten sekä rakennelmien:

- rakennus - ja rakennesuunnittelu,

- rakennus- ja rakennepiirustusten laatiminen,

- hankesuunnittelu ja kustannuslaskenta,

- rakennusprojektien valvonta.

Lisäksi teemme vanhojen puurakennusten käyttötarkoituksen muutos- ja korjaussuunnitelmia.


Käytämme suunnittelutyökaluna Archicad-ohjelmaa, joka mahdollistaa kohteen suunnittelun aikaisen 3D-mallinnuksen. Yrityksellämme on vankka kokemus myös vaativien puurakennuskohteiden suunnittelusta. Teemme alihankintana suunnittelua eräälle maamme johtavista hirsirakennusalan vientiyrityksistä.